Cătălin Hâldan – unicul căpitan

haldanCâine până la moarte… și dincolo…


locatia mortii5 octombrie 2000. Amiază. Cristi Hâldan se roagă la Cernica pentru fratele său, Cătălin.

 

Olteniţa, ora 16:42. Minutul 74 al partidei amicale Şantierul „Navol” Olteniţa – Dinamo. Scorul este 5-0 în favoarea oaspeţilor. Cătălin Hâldan – unicul căpitan – pleacă de pe linia careului propriu de 16 metri spre centrul terenului, dar nu apucă să facă decât câţiva paşi. Cu câteva secunde înainte, se dusese la coechipierul său Bogdan Onuț căruia ii zisese : „Bogdane, am amețeli, sunt moale, mi-e rău”. Cade în genunchi, pune mâna pe faţă, apoi se prăbuşeşte pe gazon. O oră mai târziu, la 17:53, i se înregistrează oficial decesul la Secţia Reanimare a Spitalului Olteniţa.

Cum şi de ce a murit Hâldan, fot­ba­listul de 24 de ani? Putea fi el salvat? Iată ul­t­imele 24 de ore din viaţa unicului că­­pitan al lui Dinamo, precum şi mo­­mente importante din existenţa aces­tuia care i-ar fi putut preveni sfârşitul.

EPISODUL WOLVERTEM
În mai 2000, Cătălin primise avi­zul din partea Institutului Naţional de Medicină Sportivă. Însă la 12 iu­nie, în timpul cantonamentului din Bel­gia al echipei naţionale a avut o „cădere” prezentând una-două extrasistole.

Pompiliu Popescu, medicul naţionalei îşi aminteşte: „În ziua de 7 iunie 2000, prima în care am sosit în Belgia, la primul antrenament, fot­ba­listul C. Hâldan, spre sfârşitul an­tre­namentului, a recepţionat o lovitură în plex în urma unui impact cu min­gea, urmată instantaneu de ciocnirea de genunchiul unui adversar (Belodedici).
În această situaţie, fot­ba­listul a căzut făcând blocaj respirator şi pierzându-şi cunoştinţa pentru câteva secunde, moment în care i-am acordat primul ajutor care a cons­tat în scoaterea limbii şi aşezarea ca­pu­lui într-o parte. După care fotba­lis­tul şi-a revenit şi a urmat programul de în­cheiere cu ceilalţi coechipieri, aler­ga­re uşoară.
Această întâmplare este frecventă pe terenul de fotbal, de ace­ea nu m-am alarmat, dar i-am re­co­man­dat, dacă mai apar asemenea epi­soade, să facă un control amănunţit”.

„DECÂT SĂ PĂŢESC CE A PĂŢIT VRĂBIORU, MAI BINE MĂ LAS…”

Cristi și Cătălin, frații Hâldan de la Dinamo

Dar se pare din spusele fratelui său, Cristi, că incidentul din Belgia s-a produs din senin, fără vreo ciocnire în prealabil. Cristi Hâldan îşi aminteşte că la întoarcere au mers într-o pădure, izolaţi, şi au stat de vor­bă cum adesea obişnuiau. Aici l-a rugat să îşi facă un control amănunţit. Cătălin i-a replicat că nu l-a lovit nimic, că i se făcuse pur şi simplu rău, adăugând: „Decât să păţesc ce a păţit Vrăbioru, mai bine mă las…”.

Într-o declaraţie amănunţită dată jurnalistului Ioan Chilom, Cristi Hâldan îşi aminteşte: „Cuvintele lui îmi răsună şi acum în minte: «Băi Cristi, nu ştiu ce s-a întâmplat cu mine, n-am mai păţit aşa ceva. Nu m-am lovit cu nimeni, frate, ziarele au scris că m-am ciocnit cu Belodedici, dar nu e adevărat. Mi s-a făcut rău dintr-o dată şi am căzut pe teren»”.

Din raportul medico-legal de necropsie rezultă că sportivul a soli­citat la 3 iulie un consult cardiolo­gic pentru episodul din Belgia. Hâldan a efec­tuat doar EKG-ul la repaus, re­fu­zând testul la efort.

Medicul de atunci al echipei Dinamo, Mircea Lucaciu, susţine în declaraţia pe care a dat-o la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa că: „Despre episodul lipotimic al lui Hâl­dan, din Belgia, nu am fost anunţat de nimeni, luând cunoştinţă de acesta din presă după deces. Un epi­sod similar în prezenţa mea spor­tivul Hâldan nu a avut”.

Din aceeaşi declaraţie mai aflăm că jucătorii selecţionaţi la naţională au o fişă medicală de colaborare club-lot fără menţiunea retur lot-club, că medicul de club nu are obligaţia de a solicita de la naţională date medicale din timpul prezenţei la lot şi că singurele informaţii vin de la fotbalişti.

Cătălin Hâldan, mai mult speriat şi îndemnat de familie, promite să revină asupra testului când se în­toar­ce de la mare. Primul mare semnal de alarmă se declanşează şi ni­meni nu aude!

CE PĂCAT CĂ SUNT SINGUR!
Dinamo câştigase în acel an cam­pi­onatul, dar, la nici trei luni după acesta, echipa se află în declin. La 1 oc­tombrie, Dinamo pierde un meci pe teren propriu, motiv pentru care Că­tălin îi mărturiseşte medicului echipei că nu s-a putut odihni foarte bine, fiind supărat.

În săptămâna fa­ti­dică, în urma începutului de sezon ne­fast, conducerea Dinamo a organizat o serie de meciuri amicale: la 3 octombrie, la Câmpina, cu di­vi­zi­o­na­ra B Poiana, la 4 octombrie cu echipa „Aro” Câmpulung şi la 5 oc­tombrie la Olteniţa.

După partida susţinută la Câmpulung, în care Dinamo a fost învinsă de o echipă din eşalonul secund, me­di­cul Lucaciu l-a felicitat pe Cătălin pentru efortul depus în acea partidă. Răspunsul jucătorului a venit trist şi rece: „Ce păcat că sunt singur!”.catalin haldan dinamo

După un sezon lung şi extenuant, fără concediu de trei ani – cum îşi aminteşte fratele său, Cristi, Cătălin Hâldan se resimte. Epuizat, obosit, afişează un comportament ciudat, se închide în sine, lăsând în loc apro­piaţilor numai semne de întrebare.

Despre devotamentul său, Cristi îşi aminteşte că atunci când pierdea un meci nu vorbea cu nimeni. Cădea doar în genunchi şi se ruga, „simţea cu adevărat”.

ULTIMA PETRECERE
În seara zilei de 4 octombrie, după meciul cu Aro Câmpulung, Cătălin merge la ziua lui Pepene, cum îl strigau ei pe Vali Năstase. O relatare interesantă a jucătorului Adrian Mihalcea se găseşte în cartea jurna­listului sportiv Ioan Chilom:

Mihalcea: „Abia acum îmi dau sea­ma că, în seara aceea, Cătălin a avut o stare specială. Curios că s-a fă­­cut remarcat doar printr-o pre­fe­rin­ţă cam ciudată pentru o petrecere, so­licitând orchestrei să cânte melodia Ilenei Sărăroiu – Dacă moartea nu vrea bani, vrea copii şi oameni mari. După ce a mai ascultat-o o dată, a cerut să mai fie cântată de două ori, după care a plecat. Este clar că el se afla pe un teritoriu străin nouă
atunci.”

ULTIMUL AVERTISMENT
26 septembrie. Primele teste la Medsana. Medicul Lucaciu observă că jucătorul este purtător de virus he­pa­tic C. Întrucât „testele biochi­mice nu arătau existenţa unei he­pa­tite acute sau cronice”, decide să nu îl oprească de la efort.

Daniel Florea, fotbalist la Di­na­mo, îşi aminteşte cum la 4 octombrie, după meciul de la Câmpulung, Hâl­dan i-a cerut medicului echipei să-i dea ceva pentru ficat. Lucaciu susţine că acesta nu i s-ar fi plâns în perioada amicalelor din 1-5 octombrie de vreo afecţiune sau simptome de boală.

5 octombrie. Pauza meciului. Se­cundul Ţălnar îi spune că nu va intra şi în repriza a doua. Cătălin îi replică: „Domnule, dar mă simt într-o formă excelentă, vreau să continuu şi, dacă voi simţi că voi obosi, o să fac semne să mă schimbaţi”.
Prea târziu însă. Cătălin nu a mai putut face nici un semn. S-a prăbuşit din senin pe teren.

PE REPEDE ÎNAPOI
Se pare totuşi că lipsa de randament pe care jucătorii o dădeau pe teren i-a determinat pe cei din conducerea administrativă a echipei să solicite o nouă serie de analize la INMS: teste biochimice şi teste de repaus şi efort. Pentru că la începutul sezonului competiţional 2000-2001, INMS îşi dăduse avizul favorabil în urma testărilor, cererea conducerii clubului Dinamo a fost refuzată. La fel au procedat şi cei de la Policlinica MAN, MI, 10 CMDAT. În consecinţă, se optează pentru centrul medical Medsana, unde lotul Dinamo este dus în două tranşe la analize. La 26 septembrie şi la 2 octombrie 2000.

La aceste analize s-a depistat că atât Florentin Petre, cât şi Cătălin Hâldan erau purtători de virus hepa­tic C. Petre a fost oprit de la efort, Hâl­dan a continuat să joace. În ra­por­tul medico-legal de necropsie se ara­tă clar că jucătorul Hâldan trebuia oprit de la efort.

La testul de efort efectuat de Hâl­dan la Medsana, concluziile au fost fa­v­orabile, cu precizarea că testul a avut loc în cursul unui episod in­fec­ţios respirator nespecific. La exame­nul histopatologic se arată că ju­că­to­rul prezenta o hepatită cronică activă.

NU SE IMPUNEA OPRIREA DE LA EFORT
Mircea Lucaciu: „Conform plani­fi­cării, în ziua de marţi 25 sau 26 septembrie 2000, un grup de circa 20 de sportivi împreună cu mine ne-am pre­zentat la această Policlinică Med­sa­na, unde s-au efectuat testele solici­ta­te. În acest grup se afla şi Cătălin Hâl­dan. Tot grupul a efectuat testele sang­vine şi testele EKG de efort şi re­paus, mai puţin un număr de cinci fotbalişti pe care urma să îi veri­fic în altă zi pentru EKG de efort, deoarece unii se plictisiseră să aştepte, iar unii erau în haine de stradă şi nu au vrut să transpire. Prin­tre cei din urmă s-a aflat şi Hâldan.

În ziua de vineri, după ce am veri­ficat telefonic finalizarea rezultatelor, am fost la Medsana şi am ridicat do­cu­mentele medicale. În ceea ce-l pri­veş­te pe Hâldan, am observat în fişa lui că este purtător de virus hepatic C, fără ca testele biochimice să arate exis­tenţa unei hepatite acute sau cro­ni­ce.

În după-amiaza aceleiaşi zile la Săftica i-am întrebat pe Hâldan şi pe Florentin Petre (şi acestuia ie­şin­du-i prezent virusul hepatic de tip C) dacă au avut antecedente hepatice, Florentin Petre spunând că nu a avut, iar Hâldan că a avut la 8 ani. Le-am efectuat atât lui Florentin Petre, cât şi lui Cătălin Hâldan un examen clinic şi o anamneză, din care au reieşit, în ceea ce-l priveşte la Hâldan, ur­mă­toa­rele: nu prezenta greţuri, văr­să­turi, stare de somnolenţă, avea pof­tă de mâncare, nu avea ficatul mare şi nici durere la palpare. Nu se im­pu­nea oprirea de la efort.”

ANALIZE AMÂNATE PENTRU DATA VIITOARE…
Medicul Lucaciu îşi continuă de­cla­raţia susţinând că în acea zi l-a sunat pe medicul Ştefan de la Spitalul Colentina, pentru a-l consulta în pri­vin­ţa stării de sănătate a celor doi jucători.

Doctorul Ştefan: „Bolnavul Florentin Petre a fost adus la consult de dl Lucaciu. În legătură cu Cătălin Hâldan declar că nu l-am văzut niciodată, nici ca pacient, nici ca fotbalist, şi nu îmi amintesc dacă Lucaciu mi-a cerut părerea în legătură cu o eventuală boală a acestuia”.

Se pare că medicul Ştefan i-ar fi spus doctorului Lucaciu să se pre­zinte la data de 2 octombrie, cu trei zile înainte de ziua fatidică de 5, la Colentina, în jurul orei 8:30 pentru investigaţii amănunţite. Cum Cătălin era programat la Medsana pentru a susţine testul EKG la efort, a rămas să se prezinte numai Florentin Petre la consultaţii. S-a stabilit, se pare, ca celălalt jucător, în speţă Hâldan, să vină într-o altă zi…

În consecinţă, conform deciziei clubului, Cătălin Hâldan se prezintă la Medsana împreună cu George Vescan, maseurul echipei Dinamo, însărcinat de medicul echipei să-i insoţească pe jucători cât timp se află cu Florentin Petre la control.

EKG-UL LA EFORT, UN EXAMEN CRUCIAL
Medicul Dan Viorel, cel care a efectuat EKG-ul la efort al sportivului, în urma constatărilor încearcă să-l contacteze telefonic chiar pe medicul Lucaciu, care nu poate fi găsit, deoarece avea ambele telefoane închise.

Dan Viorel: „În timpul efectuării testării la efort am constatat apariţia unor extrasistole ventriculare relativ rare, izolate, fără tendinţă de repetare sub formă de salve, care s-au menţinut pe tot parcursul stresului fizic. Având în vedere că aspectul electric menţionat poate apărea ca normal în timpul testării la efort în până la 5% din subiecţii normali şi necunoscând istoricul medical al lui Cătălin Hâldan, am considerat că este în interesul său să facă nişte investigaţii ulterioare pe această linie şi în primul rând o ecografie cardiacă.

Modificările apărute pe traseul de efort m-au determinat să-i recomand sportivului, după terminarea tes­tului, să efectueze nişte investi­ga­ţii suplimentare, în primul rând eco­grafia cardiacă. În lipsa medicului de lot, discuţia mea cu sportivul nu a putut să intre în detalii tehnice le­ga­te de gradul de efort. Nefiind spe­-cia­lizat în medicină sportivă, consi­der că indicaţiile referitoare la acest as­pect – interdicţia susţinerii efortu­lui fizic – puteau fi date de medicul care îi are în supraveghere pe sportivi”.

URECHI DE CÂRPĂ ŞI OCHI DE TABLĂ
Din acest moment, cu adevărat, via­ţa lui Cătălin Hâldan atârnă în mâi­nile a doi medici care îşi pasează res­ponsabilitatea de la unul la altul. Nimic şi nimeni nu a putut opri ceea ce a urmat. Semnalele de alarmă se lo­veau de ziduri şi toţi în jur parcă aveau urechi de cârpă şi ochi de tablă.

Mircea Lucaciu, în declaraţia pe care o dă la Parchet: „Nu am solicitat medicilor de la Medsana să mă anunţe telefonic dacă constată tulburări ale investigaţiilor, întrucât mi se spusese că rezultatele sunt gata după trei zile şi atunci să le ridic. Nu am luat rezultatele analizelor testelor efectuate la 2 octombrie, deoarece mi se spusese de dl manager că tes­tele EKG vor fi gata după trei zile – ca şi precedentele efectuate – timp necesar pentru efectuarea de medicul cardiolog a unor calcule care necesită timp”.

Medicul recunoaşte că a ridicat rezultatele ulterior, în urma cons­tatării decesului fotbalistului Cătălin Hâldan, când l-a rugat, pe seară, pe prof. Tocitu, colaborator al Clubului Dinamo, să meargă la Medsana în locul lui pentru a lua rezultatele. De asemenea, ţine să precizeze că „din data de 2 octombrie, după EKG-ul de efort, până la data decesului, fotbalistul Hâldan nu i-a comunicat că medicul cardiolog care i-a efectuat acest test i-ar fi spus că ar avea altera­tă starea de sănătate din punct de ve­de­re al cordului şi că ar trebui să facă investigaţii suplimentare.”

VINA NIMĂNUI? MÂNA DESTINULUI…
Ce avea să se confirme ulterior drept neglijenţă medicală reiese din declaraţia directorului de la vremea respectivă al INML, prof. dr Vladimir Beliş:
„Rezultatul analizelor a lăsat nişte semne de întrebare pe care un medic conştiincios le-ar fi luat în conside­rare. Virusul are un anumit proprism, adică anumite afinităţi cum sunt cordul sau ficatul, în special ficatul. Însă în cazul lui s-a dovedit a fi cordul, care sigur că cedează dacă e suprasolicitat la efort.

Problema e dacă se putea pune un diagnostic ca jucătorul să nu aler­ge pe teren şi astfel să îi fi fost salvată via­ţa. Cauza tragicei dispariţii a ju­că­to­rului Cătălin Hâldan o constituie o in­suficienţă cardiacă acută prin su­pra­solicitare, generată de virusul he­pa­tic C de care suferea acesta. ”

Pe 5 octombrie 2000, șirul erorilor medicale și-au spus cuvântul: Cătălin Hâldan s-a prăbușit pe terenul de fotbal.

POLIȚIA A OPRIT O GARNITURĂ DE TREN

Spitalul Municipal Oltenița

In drumul spre Spitalul Municipal Oltenița, Salvarea a fost escortată de un echipaj al Poliției, condus de colonelul Dănuț Tudor, care a oprit la un moment dat o garnitură de tren pentru a permite Salvării să-și continue drumul. Coechipierii lui Cătălin au venit si ei imediat la spital si au așteptat, unii plângând în hohote, verdictul doctorilor. Intre clipa producerii tragediei și  cea a sosirii la Reanimare nu trecuse mai mult de un sfert de ceas, medicul de gardă, G.Gearavela, fiind anunțat in prealabil de la stadion de către directorul economic al spitalului, care asista intâmplător la meci. Vreme de o oră, personalul de gardă a incercat sa-l readucă la viață. Zadarnic insă.

 

RĂMAS BUN, DINAMO…

La slujba organizată pe arena din Stefan cel Mare, o mie de suporteri l-au declarat pe Cătălin Hâldan „Câine și după moarte”.

Zorii zilei de 6 octombrie i-au surprins pe primii suporteri dinamoviști in fața stadionului Dinamo. Discobolul devenise troiță a durerii. Incepuse un priveghi care avea sa dureze mai bine de jumătate de zi. Spre prânz, sute de fani așteptau ca trupul neînsuflețit al lui Cătălin să fie adus la stadion, intr-o tacere grea ca plumbul. Treceau batrâni care se descopereau pioși, dinamoviști sau numai oameni simpli se opreu să pună câte o floare sau să aprindă câte o lumânare.

In jurul orei 14 se aude forfotă mare. Venea Cătălin. Claxoanele au anunțat primele ultima intrare a lui Cătălin pe gazon, unde erau pregătite un catafalc improvizat, tricoul său cu numarul 11, o minge, un fular, flori și coroane. Tatăl lui Cătălin, Marin Hâldan, „singurul tată care mergea in deplasări cu trenul, împreună cu galeria”, repeta obsesiv: „Pleci în turneu, Cătălineee!”. Slujba a ținut aproape 30 de minute după care cei din tribune au inceput să scandeze: „Ești câine și după moarte!”, „Te vom iubi mereu!”, „Cătălin Hâldan – Ultimul căpitan!” Tricoul și fularul i-au fost așezate in sicriu. „Faceți un tur pentru noi” a strigat un suporter. S-a dat drumul la poarta de acces spre gazon astfel că majoritatea fanilor au insoțit mașina care transporta sicriul până la ieșirea din Complexul Dinamo. Intrerupt de slujbă, priveghiul din zori reîncepea. Se aprindeau iar lumânări, se aduceau flori. Dinamoviști sau oameni simpli. A murit fotbalistul Cătălin Hâldan…

DIN „GROAPĂ” SPRE GROAPĂ…

„Buldogul” a plecat apoi spre locul unde avea să fie inmormântat, la Brănesti. Deși iși aștepta fiul cu sufletul sfâșiat de durere, mama nu a avut puterea să-și privească cel mai mic dintre copii. S-a ascuns in spatele casei sperând ca Dumnezeu să facă o minune. „Era prea bun ca să îl ia in Ceruri”. Și totuși, l-a luat.

„Doamne, ce păcat, un baiat așa cuminte…” murmura o bătrânică privind la tabloul fostului „unicului căpitan”. Cătălin a fost inmormântat in cimitirul satului situat în „Valea Plângerii”, cum o numesc localnicii. Acum 30 de ani, in acel loc,era un teren de fotbal. In acel loc se va odihni Cătălin Hâldan, jucătorul care a trăit pe un teren de fotbal, a murit pe un teren de fotbal și se va odihni pe veci pe un fost teren de fotbal.

In fața stadionului Dinamo tronează statuia „Unicului Căpitan”.

CĂTĂLIN HÂLDAN
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:
3 februarie 1976, Brănești, Ilfov
DATA ŞI LOCUL MORȚII:
5 octombrie 2000 / 24 de ani, Oltenița
CAUZA DECESULUI:
atac de cord în urma suprasolicitării fizice
A FOST:
jucător de fotbal

 

surse: jurnalul.ro (Diana Rotaru), fan club dinamo

Reclame

2 gânduri despre “Cătălin Hâldan – unicul căpitan

  1. Pingback: Au murit azi, 5 octombrie | RIPVIP.wordpress.com - Moartea Celebritatilor

Leave a deathly reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.